Adres: Eğriçam M. 12. Cadde Doktoroğlu 1 Sit. A Blok Kat:1 No:3 MERSİN     Tel: +90 324 331 1074-75   Fax: +90 331 1080   GSM: +90 533 290 4149    e-mail: info@erdenyol.com - erdenas.yol@gmail.com

    Asfalt ve İnşaat Sektöründe Hizmetinizdeyiz


ENTEGRE

KALİTE POLİTİKASI

Bir alt yapı üst yapı tahahhüt ve asvalt üretimi satışı ve uygulaması yapan şirketimiz;

Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,

Hizmet kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,

Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşılabilinecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi

Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamak,

Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,

Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,

Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,sürekli iyileştirmek..

Yasal şartlara uyum,kirliliğin önlenmesi,

Kuruluş faaliyetleri sonucu oluşan atıkların uygun şekilde ayrıştırılarak toplanması ve bertarafı; Faaliyetler sırasında kullanılan maddelerin çevreye etkisini en aza indirebilmek ve firmanın mal ve hizmet satın aldığı tedarikçilerin, faaliyetleri sırasında çevreyi koruduklarından emin olmak; Firma üst yönetimi ve/veya Çevre Yönetim Temsilcisi belirtilen yöntemlere uygun çalışılıp çalışılmadığını ve gerekli şartlara uygunluğu tespit etmek için çeşitli zamanlarda çevre gözlem yapmak ve sürekli iyileştirmek..

Taahhüt ederiz.
GENEL MÜDÜR
M.ENDER COŞKUN